יחיד רם – יגל יעקב חלק א' (2021)

 • 1
  יודו לך רעיוני
 • 2
  יא מרנא
 • 3
  אעופה אשכונה
 • 4
  יונתי תמתי
 • 5
  סולת נקיה
 • 6
  יחיד רם
 • 7
  אערוך מהלל ניבי
 • 8
  אני בניב שפתיי