יוונית בלב אחד

 • 1
  מחרוזת זבקיקו
 • 2
  חטיקמה
 • 3
  מחרוזת ציפטטלי
 • 4
  מייה קרדיה אתו מונו
 • 5
  דו טילו טטיוס פילוס
 • 6
  אוטה אנה אפחריסטו
 • 7
  דבורו חוריס אסנה
 • 8
  לב אחד (עברית)
 • 9
  רמיקס - לב אחד