יהודי בנשמתי (2013)

 • 1
  חכמה ומושלמת
 • 2
  יהודי בנשמתי
 • 3
  כמה עוד אפשר - עם אביעד גיל
 • 4
  מלמעלה
 • 5
  נשמה
 • 6
  אבי ומלכי
 • 7
  עושים תשובה
 • 8
  אמא
 • 9
  נא אלוקים
 • 10
  למולדת שובי רוני
 • 11
  הרב אלבז לא מוותר