יהודה גולן (1990)

 • 1
  בילה עליך
 • 2
  חוס אלוהיי
 • 3
  יום אזכרה חטאי
 • 4
  יהלל יאמן
 • 5
  לבבי יחשקה
 • 6
  דעסה
 • 7
  דעייתך יכרים
 • 8
  ילה יעלי