יגל יעקב – ישמח ישראל (2009)

 • 1
  איש חי עלה שמיים
 • 2
  יחיד רם יערות
 • 3
  יום השבת טוב
 • 4
  אעופה אשכונה (סיכא)
 • 5
  אני בניב שפתי
 • 6
  בר יוחאי
 • 7
  אשיר לכבוד חברים
 • 8
  אעופה אשכונה (מקורי)
 • 9
  צהלי רוני
 • 10
  כנפי יונה