יא ראייח (1998)

 • 1
  מחרוזת: יא אלקבידה, יא מול מאא
 • 2
  לערוסה זאאת איאמה
 • 3
  יא ראייח יראין אמספרר
 • 4
  סידי אלעטאר יאלעטארר
 • 5
  זכארתו אוגאנו ילענאתת
 • 6
  אמהווייה זארי אולדוויארי
 • 7
  עאייני אומזאני
 • 8
  מחרוזת מיין אידישע מאמא
 • 9
  מחרוזת: האד לערוסה, אנא אמזאווק פיק
 • 10
  קסידה קונט עזרי
 • 11
  מחרוזת: ראחת אומשאת