יא בנייא (2004)

 • 1
  יא בנייא
 • 2
  אליף אלאפת
 • 3
  יא שמס
 • 4
  חביב זכריה
 • 5
  עיונק
 • 6
  יא טיירי
 • 7
  חייה ווקווה
 • 8
  מחרוזת דעסא
 • 9
  זאפא