חפלה (2015)

 • 1
  מחרוזת תוניסאית
 • 2
  מחרוזת כורדית בוקי ווצ'ינה
 • 3
  ירייח - מרוקאית
 • 4
  חביבי יעני - ערבית
 • 5
  פוג אינחל - עירקית
 • 6
  מליט - ערבית
 • 7
  אבויה סעד - עירקית
 • 8
  מחרוזת סורית חלבית
 • 9
  ללה לנד במרוקאית
 • 10
  מחרוזת כורדית מרימה
 • 11
  את לא היא (גרסה מחודשת)
 • 12
  מוואל בעירקית - יא רדרה
 • 13
  נאר אל רירה - ערבית
 • 14
  מחרוזת כורדית בוצ'י ווקינה (עם מוואל)
 • 15
  מחרוזת ערבית ביני דוואלי
 • 16
  יקז'רחי - מרוקאית
 • 17
  מחרוזת ערבית מרחבה
 • 18
  מוואל בעירקית אקולו יקדנחת
 • 19
  מחרוזת ברדה ללה ווסו
 • 20
  סיט אל חבייב - ערבית
 • 21
  מחרוזת להיטים במרוקאית
 • 22
  מחרוזת ערבית מרימתי
 • 23
  מוואל בעירקית יומה ארידה