חפלה תוניסאית לשמחות – האוסף

 • 1
  עלומו לומו
 • 2
  ילה ג'ני יסוביין
 • 3
  סעיב עלייה
 • 4
  לתלומוני
 • 5
  סמיירה יסמייריתנה
 • 6
  לילה אל אלה
 • 7
  סלחה
 • 8
  פיפ פיפ (כניסת כלה)
 • 9
  מחרוזת: מברוק יערוס, ערוסה
 • 10
  ז'ינאק ילערוסה
 • 11
  ליה בתישכי
 • 12
  מרחב מרחב