חפלה של שירים

 • 1
  פוג אי נכל
 • 2
  ציגי ציגי
 • 3
  בחלם ביק
 • 4
  רגע
 • 5
  את לי השמש
 • 6
  פתחי לי
 • 7
  אל תתרצי
 • 8
  בהיה