חפלה של שירים שאהבנו – חלק ב'

 • 1
  חסידה
 • 2
  סורו ממני
 • 3
  יער זקן
 • 4
  הכוכב
 • 5
  עמוק עמוק
 • 6
  אל הגן ארד
 • 7
  רחל
 • 8
  שמחתי באומרים לי
 • 9
  כואב ושר לך
 • 10
  האסיר
 • 11
  ללחום בעדך מדינה
 • 12
  הולך אדם הולך