חפלה קווקזית (1998)

 • 1
  ריג'ייה
 • 2
  בריגל
 • 3
  דשלא גלה
 • 4
  צוקלא עיילא
 • 5
  אלה, אלה
 • 6
  אזרביג'אן
 • 7
  אסמירה
 • 8
  בייז גז'לר
 • 9
  שהלה גזם
 • 10
  מוי, מוי
 • 11
  מוזול אומו