חפלה עם ראובן ימין (1989)

 • 1
  גלבינם בנים (תורכית)
 • 2
  מחרוזת דהרם בינם
 • 3
  מחרוזת ריקוד ש'כני: בנדה, טורנת קסטל
 • 4
  מחרוזת ערבית ווח ווח ווני
 • 5
  לל לוואי גיגיי
 • 6
  דיבררה (תורכית)
 • 7
  סולטנה וכה שימשה
 • 8
  חפלה ערבית עירקית
 • 9
  בנדה - בפורברי (כורדית)
 • 10
  מחרוזת: גולה היינר, היי נורה נורה