חפלה עם מאיר לוגסי

 • 1
  מחרוזת: ריבונו של עולם, זה הזמן לסלוח, לחזור לחיים
 • 2
  מחרוזת: חופשי ומאושר, ראש בראש, תלתלים שחורים
 • 3
  תני לי
 • 4
  מחרוזת: לב של גבר, צאי אל החלון, יפה שלי
 • 5
  מחרוזת: חביבי יעייני, תאמרי לי/חבינה
 • 6
  מחרוזת: אל תשליכני, דמעות, מה לך ילדה
 • 7
  מחרוזת: אינתא עומרי, בהייה
 • 8
  שבחי ירושלים