חפלה עם בן מוש – חלק ב' (1991)

 • 1
  ציור קטנה
 • 2
  מחרוזת: אל תשליכני, אבי אבי, סימנים של דרך
 • 3
  מחרוזת: אהובת לבבי, צעד תימני, הלאה הלאה
 • 4
  מחרוזת: צל עץ תמר, (פיראוס) שיר ים תיכוני
 • 5
  מחרוזת: לבד יושבת, למה אל, רעיה
 • 6
  השבח לאל
 • 7
  אילת