חפלה מרוקאית

 • 1
  מחרוזת, רית אזין, תעלי, עשקת חפלה, מונירה
 • 2
  אנא סאבר
 • 3
  מחני זין
 • 4
  מחרוזת: ז'ונמר, דג'ורו מגלה איליה, לשמחה, שופי ג'ידו
 • 5
  אל פורגה מורה
 • 6
  מיי יידישא מאמא
 • 7
  בושת