חפלה מרוקאית שעבי 3

 • 1
  עלא גפלה
 • 2
  אלעטאר
 • 3
  גולתילי נסתנק
 • 4
  לכיין
 • 5
  רחת ומשת
 • 6
  סדרק עלא סדרי
 • 7
  ספרת לפרונס
 • 8
  זית נסיידו
 • 9
  גוליעלאש