חפלה מרוקאית שעבי 2

 • 1
  ביי ביי
 • 2
  לערוסה
 • 3
  מחרוזת ערבית
 • 4
  ללה יללה
 • 5
  סלוני סלוני
 • 6
  ימולת אחד לחמר
 • 7
  אלפהניה
 • 8
  יבנתי בלדי
 • 9
  בני לברח אליום
 • 10
  חביבי דיאלי
 • 11
  עלש קטעוק יאורדה
 • 12
  ילחביבה
 • 13
  ינאס ינאס