חפלה מרוקאית – חיים זריהן ולהקת אצבעות הזהב (1991)

 • 1
  לערוסה זאת
 • 2
  האי האי
 • 3
  ממה ממה
 • 4
  מחרוזת: אללא לערוסה, עתאויני אלקאסס
 • 5
  ראה מקאיין כיר
 • 6
  מחרוזת: שופו מאלי, אונזלו מכאן
 • 7
  רדא יונא דרא
 • 8
  אלילה לילת ארחה
 • 9
  שופי גירו
 • 10
  קסידה תלחא רסחאב