חפלה מזרחית

 • 1
  שלמתק לעולם
 • 2
  השמיים הכחולים
 • 3
  אלו החיים
 • 4
  מחרוזת: שיר החפלה, ליה תשכי
 • 5
  לתלומוני
 • 6
  מחרוזת: אולי עמחק אייה, ילי תעבנה
 • 7
  מחרוזת: עלה דלעונה, מלעין מוליטן