מסיבה לכל החברים – חלק ב' (1990)

 • 1
  דוד יפה עיניים
 • 2
  מחרוזת: ערב של שושנים, סואן בדמי הלילה, העיר באפור, טיול לילי
 • 3
  הדודאים
 • 4
  מחרוזת: אשכימה לאל, אדון עולם
 • 5
  מחרוזת: צליל ענבלים, עדיין כאן, איתך ובלעדייך
 • 6
  מחרוזת רוסית: עומדים אנו במשמר, העגלון, מתפתל משעול הדרך
 • 7
  משה עבדי
 • 8
  בערבות הנגב