חפלה כורדית מקורית 1

 • 1
  לתילומוני
 • 2
  איי-בכדדי
 • 3
  זלם זלם
 • 4
  אימן-אימן
 • 5
  כה שימשה
 • 6
  ימה טבה
 • 7
  כיטוקי
 • 8
  קיבורי
 • 9
  וולתו
 • 10
  ל-דיני
 • 11
  זקוקי