חפלה יוונית עם בן מוש (1987)

 • 1
  טיסייסטיקה
 • 2
  מחרוזת: גרמיסתה, אקסו דרטייה כקיימי
 • 3
  פיגה סה מגיסס
 • 4
  דן איסון קיריוס
 • 5
  יכרדאן
 • 6
  מטליוסס
 • 7
  מחרוזת: אסבורוסה, אמסתה קסה לויזמני
 • 8
  דה מס אניוסה קרדימו
 • 9
  מחרוזת: מו טלפוניסאן, וורטיקה