חגיגה טריפולטאית ותוניסאית (1999)

 • 1
  מחרוזת טריפוליטאית: לללת, לעזיזה לה, סבו אלגאררה, יעני פרחה, נצענה כר
 • 2
  שיר לחתונה תוניסאית - מסר מגייאס
 • 3
  מחרוזת: מדגול עלש, תחת איליסמינה
 • 4
  מחרוזת טוניסאית לחינה ולחתונה: אל כמוון, לסהרתוני
 • 5
  מחרוזת שירים טוניסאית של ראול ז'ואנו: יבלדי, דבליז ווחדידה, חמסה
 • 6
  מחרוזת תוניסאית לחתונה: עלה ראיס, הילי הילי
 • 7
  חינה תוניסאית
 • 8
  נעימת סיום