חפלה בתוניס

 • 1
  מנגינת פתיחה
 • 2
  מחרוזת תוניסאית לשמחות: מתלה אלבנת, כלי בדלניש, הה יחפלה
 • 3
  מחרוזת תוניסאית לחתן וכלה: ילה ח'נו, קול הזבינה
 • 4
  מחרוזת: אנא סבר, ילה בינה, שוקולטה
 • 5
  מחרוזת ערבית עירקית: עלמתני, יומה, סלמתאה יחתן
 • 6
  טל אלווחש
 • 7
  עלה כצק בוסת כל
 • 8
  מנגינת סיום