חפלה בערבית (2014)

 • 1
  חסירטי כול אינאס
 • 2
  באחלם ביק
 • 3
  מחרוזת: עלא חיזבי אודאם, אלבי עאשיהאה
 • 4
  מחרוזת: זייא אלאווה, גאנה אלאווה
 • 5
  מחרוזת: לאוו נאווט, לה תילעב בינאר