חפלה עם שלומית בוחניק (1997)

 • 1
  מחרוזת: יומי לעיון הסוד, על עין מולייטן, עלה דלעונה, דללי דללה, רוצה בך אוי אוי אוי, ושרי שרלה
 • 2
  מחרוזת: סלמת אום חסן, על הוא דלה, משינה וג'ינה
 • 3
  מחרוזת: כיו בינת אלג'רה, יחניינה יא יומא, עלמתני
 • 4
  וחוחיאני
 • 5
  רפ אלחמם