חפלה אצל יצחק חלא (הוצאה נוספת לאלבום "חפלה מזרחית")

  • 1
    עת זרחה החמה
  • 2
    ראש העין
  • 3
    קומו בואו
  • 4
    קול קורא לי
  • 5
    עוד יום יבוא
  • 6
    נגנו לי שיר
  • 7
    עמק הפרחים
  • 8
    סוד המזלות
  • 9
    היה זה בערב סגריר
  • 10
    הנה מה טוב
  • 11
    עלו על ירדן