חינה תימנית (2007)

  • 1
    מחרוזת: יא בניא, חביב זכריה, יא יומא יא יומא, יא בניא ג'ראם, אלחוב אכ'פאר, אחיבק ואללה עאלים, אימי אימי
  • 2
    מחרוזת: שמע האל, אסאלק יא עוהג'י, כאטר ג'צון אלקנא, לא תנגדוני