חינה מרוקאית

 • 1
  זאת זאת לערוסה
 • 2
  ענדי זיאוייה
 • 3
  מחרוזת: ההו מברוק, אלילה לערוסה זאת, זיי עלה עודו, אללה לערוסה
 • 4
  מחרוזת: היי היי לערוסה, האד לערוסה
 • 5
  מחרוזת: כמסה אוכמיס, זג'רתו ינסיואן
 • 6
  הזי עיניק
 • 7
  לילת ארוחאן
 • 8
  יבנת בלדי
 • 9
  אביאדי יאנא