חופשה ביוון (2020)

 • 1
  חופשה ביוון
 • 2
  מחרוזת: סוד המזלות, בלילה, מימולטה, כמו שיכור
 • 3
  מחרוזת: רחוק רחוק, חלון לים התיכון, בוקר יום ראשון
 • 4
  מחרוזת: טלי טלי, פני מלאך, יטיטס, פיציריקה
 • 5
  מחרוזת: תודה, קסימרוני, מיליסמו, השיירה, דירלדדה
 • 6
  מחרוזת:ישמח חתני, בבאים, אולייה, איסתמם בבג'ום, כמו שקדים
 • 7
  מחרוזת ספרדית: פרזמנס, טופס, פלמנקו
 • 8
  מחרוזת: אפופסה סכו, או סגפיסס, דירי דכטה, דן סכרינו
 • 9
  מחרוזת: מיברימניס פיה, אוכי אוכי, אלה סטימבראה, חילייס פורס
 • 10
  החיים יפים