חוס אלוקי (2011)

 • 1
  בארק בריק אלחמא
 • 2
  אהבת הדסה
 • 3
  אני אשאל
 • 4
  יום אזכרה חטאי
 • 5
  מחרוזת שבח אשיר
 • 6
  חוס אלוקי
 • 7
  שובי יחידה
 • 8
  איומתי