חגיגת להיטים – חלק א'

 • 1
  התעלימואה
 • 2
  מחרוזת: עדה לבושייף, בין אלברח ווליום
 • 3
  הילילה חלוואה
 • 4
  הכרטאה מעק לילה
 • 5
  שופו שופו
 • 6
  בסבוסה
 • 7
  שוקלטה
 • 8
  עלזיני לכלי
 • 9
  בוזוקי ובלליקה
 • 10
  קולו עלה קולו
 • 11
  התהני לילה
 • 12
  זיירה לבושייף להילנה
 • 13
  יווואלי יוואל
 • 14
  אל מערבי
 • 15
  מברוק עליק יערוס (ערבית)