חגיגת זמר יוונית – סגירבו

 • 1
  מחרוזת: סלוניקיוס, תם דם, אפילוטימי
 • 2
  סגירבו
 • 3
  מחרוזת: וריקס סטו אווסטי, אוכי אוכי
 • 4
  מחרוזת: תה סה תין איטו, נומיזיס, איפוקרינסה
 • 5
  מחרוזת: דן אקוס, קסנוס, אוסי גליקה
 • 6
  מחרוזת זבקיקו: קלמטה, נקייגומה, טקסי זי, אקו פוס קליאו בגלאמס
 • 7
  גייסנה
 • 8
  אפורו
 • 9
  מחרוזת: אלוטי, תמוגליסיס
 • 10
  אגוניה
 • 11
  גיימו
 • 12
  מחרוזת: נטניונו, תה טטיה ספלמטה
 • 13
  טליוסמה