חגיגה בכרם (2000)

 • 1
  מחרוזת: הפטנט מתימן, רומיה ויואל, בכרם תימן
 • 2
  חרותי
 • 3
  מחרוזת: תן לזמן ללכת, הייה חזק, יושב לבד
 • 4
  מחרוזת: כמו לסערה, על סף דלתך, אני קורא בשמך
 • 5
  מחרוזת: מביט לאחור, עוד יום עולה, צעיר בלב
 • 6
  מחרוזת: רחוק רחוק, מנואל
 • 7
  מחרוזת: כי אשמרה שבת, דרור יקרא
 • 8
  מחרוזת: פרי גנך, יהי רצון, דרך העולם