זמירות שבת (2018)

 • 1
  דרור יקרא
 • 2
  שלום עליכם - עם פתיחה
 • 3
  וזכני לגדל
 • 4
  ענווים
 • 5
  בר יוחאי
 • 6
  ידיד נפש
 • 7
  יודו לך רעיוני
 • 8
  כי אשמרה שבת
 • 9
  אעופה אשכונה - פתיחה
 • 10
  אעופה אשכונה
 • 11
  יה ריבון
 • 12
  נשק אהבתו
 • 13
  ידיד נפש - צרפתית
 • 14
  שלום עליכם