זכרונות ילדות

 • 1
  תפילתי שלוחה אלייך
 • 2
  הושיעני אלוהיי
 • 3
  אליהו הנביא
 • 4
  מי יצילני
 • 5
  שיר תקווה
 • 6
  זכרונות ילדות
 • 7
  על מה חטאתי
 • 8
  אל תשליכני + אבי
 • 9
  רחל
 • 10
  תוף מרים
 • 11
  אהבת צפורה ומשה