זוהי דרכי (2011)

 • 1
  אם לא מתי אתמול
 • 2
  אשפוך שיחי
 • 3
  זוהי דרכי
 • 4
  געגוע
 • 5
  שמעתי שמעך
 • 6
  אצא לקראתך
 • 7
  שובי לביתך
 • 8
  קסם
 • 9
  לבנת כנף - עם תומר מתנה
 • 10
  לנוח