זאפה (2000)

 • 1
  שור דודי
 • 2
  אהבת הדסה
 • 3
  יא חביב יא לביב
 • 4
  קול ללחביב
 • 5
  מחרוזת: המבדיל בין קודש לחול, לנר ולבשמים
 • 6
  מחרוזת: אלא יא מן, ועאד אלהווא לי
 • 7
  מי ינשקני מנשיקות אהבה
 • 8
  צור מנתי
 • 9
  מחרוזת: חובייבי, יא אכ'צ'ר כ'ןצ'ארי, יא רית מן שלך
 • 10
  מחרוזת: איילת חן, בוא לשלום חתן
 • 11
  אני צמא