השיר הזה עושה אותי מסטול (1985)

 • 1
  הרימו כוסית (חביבי יעיני)
 • 2
  השיר הזה עושה אותי מסטול
 • 3
  יפו בין הערביים
 • 4
  מחרוזת: נפרדנו כך, סובל אני
 • 5
  בלילה
 • 6
  מי יצילני
 • 7
  הושיטי יד
 • 8
  להיות זמר
 • 9
  הדמעות בעיינים