השירים היפים של תוניס – חלק ב' (2006)

 • 1
  על החדק בוסתכל
 • 2
  תיספרו ותתררבו
 • 3
  מחרוזת חתן כלה: רנו מענה יאסביין, קול אישבינה
 • 4
  טל אלווחש
 • 5
  עזייז גלבי
 • 6
  ימי ליעווין אלזרגה
 • 7
  מחרוזת: כלי בדלניק, הא ירפלה
 • 8
  פיפ פיפ לערוסה (לטקס חתונה)
 • 9
  מסר מיגייאס
 • 10
  פיזאני (ריקוד לגירוש עין רעה)
 • 11
  מחרוזת: ישרידלה, סיר וולכמין, הלירי הלירי