הריני שר (2016)

 • 1
  אליך אקרא יה
 • 2
  הללויה
 • 3
  אזמר בשבחין
 • 4
  הריני שר
 • 5
  יגדל אלוהים חי
 • 6
  ידידי השכחת
 • 7
  כי אשמרה שבת
 • 8
  חיש אנא
 • 9
  ישמח משה
 • 10
  חיש חיש
 • 11
  אהלל לך אל