הפרויקט של להקת צלילי הכרם – דקלון וחיים משה (2012)

 • 1
  מחרוזת: חנה'לה התבלבלה, הביאני אל בית היין, אליך אקרא יה
 • 2
  חסידה צחורה
 • 3
  מחרוזת: בדד ארעה צאני, נעמה
 • 4
  בואי לנוח
 • 5
  יודוך רעיוני
 • 6
  הכוכב
 • 7
  מחרוזת: מעל המגדל, נדם כל עוף, כרמי תימן
 • 8
  עוזרני
 • 9
  חזרה למוטב (תימנית9
 • 10
  סורו ממני
 • 11
  מחרוזת: הורה ממטרה, מלאו אסמינו בר, לך למדבר, זמר לך, שבזי 52
 • 12
  מחרוזת: שם הרחק ביער, אשת חיל, עמוק עמוק
 • 13
  מחרוזת: עוד יום יבוא, לילה אזיד אקטר
 • 14
  שושנת תימן
 • 15
  מחרוזת: כי אשמרה שבת, דרור יקרא
 • 16
  גדליה
 • 17
  כואב ושר לך
 • 18
  מחרוזת: למה הכנסתיני לגנך, בבוכרה היפה, משיח הזקן, בת הדייג
 • 19
  אני נוכרי
 • 20
  שירי נהדרת
 • 21
  יום שישי הגיע
 • 22
  מחרוזת: הפטנט מתימן, רומיה ויואל, בכרם תימן
 • 23
  שחתי
 • 24
  מחרוזת: ראש העין, עת יעלה ירח
 • 25
  בזכרי ימים ימימה
 • 26
  יער זקן
 • 27
  אברהם אבינו
 • 28
  מחרוזת: שתו העדרים, יש לי גן
 • 29
  הולך אדם
 • 30
  ליל חלף עבר
 • 31
  רחל