הפרויקט של דקלון – מיטב ההופעות (2012)

 • 1
  מחרוזת: לוגם לוגם, מצהלות, זה לא חלום
 • 2
  מחרוזת: זוהי ראש העין, הללויה, חג לי, חיוכים בבוקר, שירי נהדרת
 • 3
  מחרוזת: שם הרחק ביער, אשת חיל, עמוק עמוק
 • 4
  מחרוזת: בדד ארעה צאני, נעמה, יום שישי הגיע, יודוך רעיוני
 • 5
  מחרוזת: עוזרני, חנה'לה התבלבלה
 • 6
  מחרוזת: את נערה, אמא, תני לי יד
 • 7
  מחרוזת: מביט לאחור, עוד יום עולה, צעיר בלב
 • 8
  מחרוזת: אהובת לבבי, צעד תימני, הלאה הלאה
 • 9
  מחרוזת: ערב של שושנים, סואן בדמי הליל, העיר באפור, טיול לילי
 • 10
  מחרוזת: הפטנט מתימן, רומיה ויואל, בכרם תימן
 • 11
  מחרוזת: רחוק רחוק, מנואל, פתאום מצאתי בך
 • 12
  מחרוזת: תן לזמן ללכת, הייה חזק, יושב לבד
 • 13
  מחרוזת: חסידה, הכוכב, אני נוכרי, סורו ממני