הפיוטים הגדולים בביצוע מיוחד (2015)

 • 1
  אל עד לי לעד
 • 2
  הודו לה'
 • 3
  שמח בני
 • 4
  אדון עולם
 • 5
  ה' מלך
 • 6
  אשמרה שבת
 • 7
  יהי שלום בחילנו
 • 8
  בזכרי ימים (עברית וערבית)
 • 9
  בן אדם
 • 10
  אוחיל יום יום
 • 11
  אלוקיי אתה
 • 12
  יגדל אלוקים חי
 • 13
  בא אדם לעולם
 • 14
  ישמח חתני
 • 15
  מזמור לדוד
 • 16
  אהבתי תורתך