המיטב

 • 1
  סמרה בעברית - עם צ'ינו פרודקשיין
 • 2
  מחרוזת עיראקית יבו לחינה
 • 3
  מחרוזת עירקית כיו חנינה ייומה
 • 4
  מחרוזת עיראקית יומילעיון
 • 5
  מחרוזת זהב דבליג'
 • 6
  מחרוזת חינה ללצ'
 • 7
  חמודה
 • 8
  סאלחה
 • 9
  סמרה בערבית