הכתר (2006)

 • 1
  י-ה רם לעמך
 • 2
  חביבי יבוא גואל
 • 3
  י-ה חביבי אנא
 • 4
  מאוול
 • 5
  הכתר
 • 6
  א-ל בעני
 • 7
  מחרוזת: אינתא עומרי, סוכרה
 • 8
  אל גליל
 • 9
  אין עוד מלבדו
 • 10
  עד עלות השחר
 • 11
  את אמי
 • 12
  רמיקס - הכתר