הילולת בושייפ – זיידה מקבולה ׁׁׁׁ(2004)

 • 1
  כ'ריבת ג'רבה
 • 2
  ג'ני אלמרסול
 • 3
  סמרה ערבית
 • 4
  אספר ותיתכ'רב
 • 5
  מחרוזת: חמודה, אלכמון
 • 6
  עטרה מרנה
 • 7
  כאן עידני כ'אזל
 • 8
  מחרוזת: ליליללה, מברוק אל ערס, תלמט לחבב
 • 9
  דרבאלי
 • 10
  יאנס עליתראלי
 • 11
  נוויב נוויטה
 • 12
  סמרה (עברית)