הופעת המילניום (2000)

 • 1
  מחרוזת: שמחם, עוד ישמע, ישיש עליך, עוד ישמע, שומר ישראל, כשם שאני, ירושלים
 • 2
  מחרוזת: אין עוד מלבדו, הוא יגאל אותנו, יערב נא, תיפול עליהם
 • 3
  מחרוזת: השעה הזאת, דדה ביה
 • 4
  מחרוזת: חזק, מודה אני, לבנימין, הוא יגאל
 • 5
  מחרוזת: כאייל תערוג, המלאך הגואל, אני מאמין