ההופעה – מוקדש לבושייף (2003)

 • 1
  שמח בני
 • 2
  מחרוזת: עלש עלש, עספורי
 • 3
  בילחוט עליק יערוסה
 • 4
  בילפום
 • 5
  עזייז גלבי
 • 6
  הועלש תעצב
 • 7
  מחרוזת: סורו נא, אל תשתה חבר יותר
 • 8
  אדון עום
 • 9
  שבחי ירושלים